Hand Sewn Toga w/Vinyl Tape Edges

Designer: Tymber Santos

Model: Tymber Santos

The natural untouched polaroids taken December 29, 2013